Přepravy Korábek

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Při Registraci se uživatel zavázal uvést správně a úplně údaje o své osobě a registrované společnosti. Tyto údaje se souhrnně nazývají Osobní údaje Služby (dále jen "Osobní údaje") a uživatel vzal na vědomí, že některé z těchto údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen "Obecné nařízení").
  2. Zaškrtnutím políčka "Souhlas se zpracováním osobních údajů" uživatel souhlasí s pseudonymizovaným užitím registračních a statistických údajů Služby provozovatelem Služby pro rozvoj a provoz Služby.
  3. Správcem údajů je společnost Pavel Korábek., IČ 74547470, se sídlem Tulešice 42, 67173 , kontakt: prepravy.korabek.cz.
  4. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu podle uděleného souhlasu v čl. 3.
  5. Osobní údaje jsou u Správce údajů uloženy po dobu, kdy je platná registrace uživatele, a následně po dobu 5 let od skončení registrace.
  6. Uživatel má právo kdykoliv souhlas se zpracováním Osobních údajů odvolat, a to i během platnosti registrace - v takovém případě však Osobní údaje Správce údajů uchovává i nadále po dobu, dokud nepominou všechny další důvody zpracování.
  7. Uživatel má právo od Správce údajů požadovat přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce údajů při zpracování Osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením.
  8. Správce údajů je oprávněn pověřit za dodržení podmínek Obecného nařízení zpracováním Osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  9. Uživatel prohlašuje, že byl Správcem údajů řádně poučen o zpracování a ochraně Osobních údajů, že Osobní údaje, které uvedl do registračního formuláře, jsou přesné a pravdivé a jsou Správci údajů poskytnuty dobrovolně.

Poslední aktualizace dne: 10.8.2023

Zaškrtnutím políčka "Souhlas se zpracováním osobních údajů" uděluje uživatel souhlas v souladu s Obecným nařízením se zpracováním Osobních údajů poskytnutých v rozsahu registračního formuláře a v rozsahu údajů získaných v souladu s Provozními podmínkami provozovateli serveru eSpedice.cz (dále jen "Správce údajů"), za účelem identifikace uživatele při užívání Služby a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Důvodem udělení souhlasu ke zpracování Osobních údajů je zájem uživatele o zasílání obchodních nabídek Správce údajů.